Sinh học 8: Bài 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

sinh hoc

sinh hoc

(Kiến thức sinh học - Biotest365.com)- Điều kiện để thành lập PXCĐK: Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiên với kích thích không điều kiên; KTCĐK phải tác động trước KTKĐK một vài giây; quá trình đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần và phải củng cố thường xuyên. Bản chất của việc thành lập PXCĐK là sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời nối các vùng của vỏ não.
Bài 52:    PHẢN XẠ KHÔNG ĐiỀU KiỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐiỀU KIỆN
 
I. Phân biệt phản xạ có điều kiên và phản xạ không điều kiện
- Phản xạ không điều kiện (PXKĐK) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.
- Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.

II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
- Để thành lập được phản xạ có điều kiện cần có những điều kiện gì?
- Điều kiện để thành lập PXCĐK: Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiên với kích thích không điều kiên; KTCĐK phải tác động trước KTKĐK một vài giây; quá trình đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần và phải củng cố thường xuyên.
- Bản chất của việc thành lập PXCĐK  là sự hình thành đường liên hệ  thần kinh tạm thời nối các vùng của vỏ não.  

2. Ức chế phản xạ có điều kiện
- Trong TN trên nếu ta chỉ bật đèn mà không cho chó ăn nhiều lần thì hiên tượng gì sẽ xảy ra?
- Khi PXCĐK không được củng cố thì phản xạ mất dần.
- HS lấy một ví dụ về sự thành lập một (PXCĐK) và ức chế phản xạ đó để thành lập phản xạ mới.
- Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện?
- Ý nghĩa: Đảm bảo sự thich nghi với với môi trường và điều kiên sống luôn thay đổi. Có ý nghĩa trong việc cai nghiện và cải tạo các thói hư tật xấu. Hình thành các tập tính và  thói quen tốt ớ con người.

Mời các bạn xem slide trình diễn chi tiết:

 

Tác giả bài viết: Trần Thị Mỹ Trang

Nguồn tin: biotest365.com