Bài giảng học phần PPDH Sinh học ở trường THCS

Bài giảng học phần PPDH Sinh học ở trường THCS
Học phần này giúp sinh viên nắm vững nội dung, chương trình, sách giáo khoa, SGV; Có kỹ năng giảng dạy các phần trong chương trình môn Sinh học các lớp 6, 7, 8 ở THCS.
Vận dụng các kiến thức kỹ năng ở học phần Đại cương PPDH để nghiên cứu sâu hơn vào chương trình cụ thể ở trường THCS.

- Hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ, cấu trúc nội dung chương trình Sinh học ở mỗi lớp.

- Biết lựa chọn, sử dụng các phương pháp DH thích hợp với các loại bài, các loại kiến thức trong chương trình Sinh học ở mỗi lớp.

- Bước đầu biết xây dựng kế hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị các phương tiện dạy học, tiến hành các bài học Sinh học, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.
Mời các bạn sinh viên, học viên xem BÀI GIẢNG tại đây.

* Tài liệu chính:
[1]. Nguyễn Quang Vinh (Chủ biên), Cao Gia Nức, Trần Đăng Cát, 2006. Giáo trình Phương pháp dạy học Sinh học ở trung học cơ sở. NXB Đại học Sư Phạm.
[2]. Nguyễn Quang Vinh (Chủ biên), Trần Bá Hoành, 2007. Giáo trình Phương pháp dạy học Sinh học ở trung học cơ sở. NXB Đại học Sư Phạm.
* Tài liệu tham khảo:
Các giáo trình Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS.

Tác giả bài viết: Trần Thị Mỹ Trang