Kế hoạch Khoa tự nhiên tháng 11 năm học 2013 - 2014

ke hoach khoa

ke hoach khoa

(Kế hoạch Khoa tự nhiên) - Kế hoạch chuyên môn của Khoa tự nhiên trường Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng tháng 11 năm học 2013-2014. Có một số hoạt động nổi bật như: Tiếp tục hoàn chỉnh và nghiệm thu các đề cương học tập. Tham gia Hội thi UDCNTT trong dạy học cấp trường. Nghiên cứu PPDH Bàn tay nặn bột. Chuẩn bị và tổ chức câu lạc bộ “ĐỐ VUI” cho sinh viên trong khoa. Kế hoạch chi tiết:

1.    Coi chấm thi học phần hoàn tất vào 18/11.
2.    Thực hiện kế hoạch dự giờ, thao giảng, báo cáo thông tin khoa học; thực hiện thanh tra giáo viên theo kế hoạch.
3.    Hoàn chỉnh đề cương NCKH theo góp ý của HĐKH.
4.    Tiếp tục hoàn chỉnh và nghiệm thu các đề cương học tập.
5.    Mỗi GV dạy PPDH dạy 1 tiết ở Trường THSP
6.    Tham gia Hội thảo “Tổng kết 3 năm thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ”.
7.    Xét đề nghị cấp học bổng Dương Kỳ Hiệp, Ngân hàng Đầu tư &phát triển cho SV ( 4 suất).
8.    Tham gia các HĐ thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 . Tiếp tục kiến tập, dự giờ GVG ở trường THSP và tham gia dạy THSP.
9.    Họp HĐ thi,  coi chấm thi tốt nghiệp các lớp VLVH: MN K5, TH K7.
10.    Tham gia Hội thi UDCNTT trong dạy học cấp trường. Nghiên cứu PPDH Bàn tay nặn bột.
11.    Chuẩn bị và tổ chức câu lạc bộ “ĐỐ VUI” cho sinh viên trong khoa.
12.    Chuẩn bị  cho SV tham gia hội thi Tìm hiểu pháp luật .
13.    Tiếp tục thu thập số liệu, minh chứng về tự đánh giá năm 2013.
14.    Tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày NGVN.
15.    Rà soát thực hiện biên chế dạy HK1, chuẩn bị kế hoạch dạy học HK2.
16.    Kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học giữa HK1. Rà soát các nội dung công tác chuyên môn trong HKI.
17.    Dự họp mặt kỉ niệm ngày NGVN 20/11.
18.    Dự họp mặt ngày NGVN với SV các lớp.
19.    CVHT quản lí sâu sát, nhắc nhở các em tham gia các hoạt động chào mừng 20/11.
20.    Quản lí nề nếp, rèn luyện đạo đức tác phong, nhắc nhở thực hiện nội quy, vệ sinh quang cảnh, tiết kiệm điện, nước.
21.    Tổ chức thăm SV nội, ngoại trú.
22.    Họp CVHT tháng 11/2013.

Tác giả bài viết: Khoa Tự nhiên

Nguồn tin: stttc.edu.vn