Khảo sát Học phần PPDH Toán Tiểu học 2

Khảo sát Học phần PPDH Toán Tiểu học 2
Sinh viên: Cần có tài khoản email và mở tệp khảo sát được gửi qua email, chọn ĐIỀN VÀO GOOGLE BIỂU MẪU - Điền địa chỉ email đầy đủ theo yêu cầu - Chọn câu trả lời đúng nhất cho tất cả các câu hỏi và gửi phản hồi. Sinh viên cần hoàn thành hai phiếu khảo sát với thời gian khảo sát đúng thời gian quy định.
Mục đích:
- Thông qua câu trả lời thu thập được qua khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, giúp giảng viên có thông tin để điều chỉnh về phương pháp dạy học học phần và có định hướng cụ thể để xác định nội dung để kiểm tra, đánh giá sinh viên.
- Giảng viên cũng có kế hoạch đôn đốc, nhắc nhở sinh viên khi cần thiết.
- Đồng thời cũng giúp sinh viên ôn tập và tự kiểm tra khả năng nhận thức của mình khi học tập học phần, từ đó lên kế hoạch ôn luyện chuẩn bị thi kết thúc học phần.

Cách thực hiện:
Sinh viên
- Cần có tài khoản email và mở tệp khảo sát được gửi qua email, chọn ĐIỀN VÀO GOOGLE BIỂU MẪU.
- Điền địa chỉ email đầy đủ theo yêu cầu.
- Chọn câu trả lời đúng nhất cho tất cả các câu hỏi và gửi phản hồi.
Chú ý: mỗi cá nhân có thể thực hiện nhiều lần và xem kết quả, có thể thêm tùy chọn "Gửi cho tôi bản sao câu trả lời của tôi".

Yêu cầu:
Sinh viên thực hiện trong thời gian 35 phút.

Thời gian khảo sát: Theo thông tin trên phiếu.

Mời các bạn sinh viên tham gia khảo sát ở phiếu khảo sát 1, phiếu khảo sát 2.