Câu 3: Chọn phương án trả lời đúng

Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa lưu huỳnh, vi khuẩn hiđrô có kiểu dinh dưỡng nào sau đây?
Chọn đáp án Đáp án 
Chọn A Quang tự dưỡng.
Chọn B Quang dị dưỡng.
Chọn C Hóa dị dưỡng.
Chọn D Hóa tự dưỡng.

Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng nhất

Vi sinh vật được chia thành các nhóm khác nhau về kiểu dinh dưỡng. Căn cứ vào đâu người ta chia vi sinh vật thành những nhóm như vậy?
Chọn đáp án Đáp án 
Chọn A Nguồn năng lượng.
Chọn B Nguồn cacbon.
Chọn C Không phải a và b.
Chọn D Cả a và b.

Câu 1: Chọn phương án trả lời đúng nhất.

Môi trường bán tổng hợp là môi trường:
Chọn đáp án Đáp án 
Chọn A Gồm một số thành phần không xác định.
Chọn B Gồm có một số chất đã biết thành phần hóa học và số lượng.
Chọn C Gồm có những chất đã biết thành phần hóa học và số lượng.
Chọn D Cả a và b.
 

Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất nội dung nào trên Website Sinh học?

Kho tài liệu điện tử

Tin tức được cập nhật liên tục

Video hướng dẫn rất chi tiết

Hệ thống trắc nghiệm linh hoạt

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 3350
  • Tháng hiện tại: 131521
  • Tổng lượt truy cập: 2593309