Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 999467 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 09:11
windows7 226764 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 09:04
windowsxp2 92974 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 06:26
windowsnt 91157 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 09:06
windowsnt2 69173 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 08:45
macosx 44356 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 09:09
linux3 32897 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 04:10
linux2 13917 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 05:08
windowsvista 11201 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 07:45
windows2k 7295 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 01:41
windows 4664 Thứ tư, 20 Tháng Hai 2019 08:56
windows2003 2606 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 09:44
windows98 1145 Thứ tư, 07 Tháng Ba 2018 03:24
windows95 253 Thứ năm, 14 Tháng Hai 2019 17:20
windowsme 103 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 06:53
mac 60 Thứ bảy, 25 Tháng Ba 2017 21:23
windowsxp 30 Thứ năm, 31 Tháng Một 2019 10:05
freebsd 23 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2017 10:31
os22 21 Thứ tư, 04 Tháng Tư 2018 09:10
openbsd 11 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 23:58
windowsme2 8 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 10:12
windowsce 4 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 09:47
freebsd2 4 Chủ nhật, 11 Tháng Ba 2018 22:51
macppc 2 Thứ tư, 30 Tháng Ba 2016 04:26
netbsd2 2 Thứ tư, 26 Tháng Chín 2018 02:08
amiga 1 Thứ hai, 08 Tháng Một 2018 21:48