Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 925106 Thứ sáu, 14 Tháng M. hai 2018 01:37
windows7 205420 Thứ sáu, 14 Tháng M. hai 2018 01:36
windowsxp2 89295 Thứ sáu, 14 Tháng M. hai 2018 00:03
windowsnt2 64525 Thứ sáu, 14 Tháng M. hai 2018 01:19
windowsnt 63588 Thứ sáu, 14 Tháng M. hai 2018 01:17
linux3 32807 Thứ năm, 13 Tháng M. hai 2018 18:56
macosx 21770 Thứ sáu, 14 Tháng M. hai 2018 01:05
linux2 12423 Thứ sáu, 14 Tháng M. hai 2018 00:16
windowsvista 11083 Thứ tư, 12 Tháng M. hai 2018 02:06
windows2k 7175 Chủ nhật, 09 Tháng M. hai 2018 20:37
windows 4623 Thứ ba, 13 Tháng M. một 2018 16:20
windows2003 2589 Thứ ba, 30 Tháng Mười 2018 19:28
windows98 1145 Thứ tư, 07 Tháng Ba 2018 15:24
windows95 235 Chủ nhật, 02 Tháng Chín 2018 06:26
windowsme 82 Chủ nhật, 28 Tháng Mười 2018 15:47
mac 60 Chủ nhật, 26 Tháng Ba 2017 08:23
freebsd 23 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2017 21:31
os22 21 Thứ tư, 04 Tháng Tư 2018 20:10
openbsd 9 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 08:07
windowsce 4 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 20:47
windowsme2 4 Chủ nhật, 28 Tháng Mười 2018 18:58
freebsd2 4 Thứ hai, 12 Tháng Ba 2018 09:51
macppc 2 Thứ tư, 30 Tháng Ba 2016 15:26
netbsd2 2 Thứ tư, 26 Tháng Chín 2018 13:08
windowsxp 2 Thứ năm, 03 Tháng Tư 2014 13:59
amiga 1 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 09:48