Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 865951 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 08:19
windows7 181113 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 08:07
windowsxp2 86813 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 03:32
windowsnt 57616 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 07:47
windowsnt2 50285 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 08:01
linux3 32044 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 11:52
macosx 20584 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 02:16
linux2 11282 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 04:23
windowsvista 11038 Thứ hai, 15 Tháng Mười 2018 18:45
windows2k 7134 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 00:27
windows 4619 Thứ năm, 27 Tháng Chín 2018 19:35
windows2003 2588 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 17:43
windows98 1145 Thứ tư, 07 Tháng Ba 2018 03:24
windows95 235 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 19:26
windowsme 81 Thứ ba, 02 Tháng Mười 2018 11:31
mac 60 Thứ bảy, 25 Tháng Ba 2017 21:23
freebsd 23 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2017 10:31
os22 21 Thứ tư, 04 Tháng Tư 2018 09:10
openbsd 9 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 21:07
windowsce 4 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 09:47
freebsd2 4 Chủ nhật, 11 Tháng Ba 2018 22:51
windowsme2 3 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 15:40
macppc 2 Thứ tư, 30 Tháng Ba 2016 04:26
netbsd2 2 Thứ tư, 26 Tháng Chín 2018 02:08
windowsxp 2 Thứ năm, 03 Tháng Tư 2014 02:59
amiga 1 Thứ hai, 08 Tháng Một 2018 21:48